Utleie av Strømme

Kristiansand Hundeklubb ønsker å være en hundeklubb for alle som har hund og driver aktiviteter med hund. Etter ønske fra noen av våre medlemmer åpner vi for muligheten til å reservere grusbanen på Strømme. Dette gjelder fortrinnsvis i helger (lørdag og søndag). Tilbudet er for dem som trenger hele banen til de aktivitetene de skal bedrive og er villig til å betale for at den skal være ledig.

 

For at dette skal bli et godt tilbud har vi noen regler:

 • Det er kun grusbanene og kiosken/stua som kan reserveres. Alle medlemmer har til enhver tid anledning til å benytte seg av uteområdet rundt kiosken og gressplenen. Noe passasje ved grusbanene må også medberegnes.

 • Lydighetsutstyr og agliltyutstyr leies ikke ut.

 • Reservasjon skal alltid gjøres minst en uke før ønsket dato.

 • Det koster 150,- kr timen å reservere banen, dette skal være forhåndsbetalt.

 • Det koster 1000,- for medlemmer og 1500,- for ikke medlemmer om man ønsker å reservere en hel dag. Da er det lov å holde betalte kurs og bruke kiosken.

 • Det koster 2000,- for medlemmer og 3000.- for ikke meldemmer om man ønsker å reservere en hel helg (fredag kveld til søndag) Da er det lov å holde betalte kurs og bruke kiosken.

 • Det er ikke lov å reservere banen på timebasis for å holde betalte kurs, ta kontakt med styret for egen avtale, evt leie en dag/helg.

 • Grusbanene skal være åpen for alle minst en helg i måneden.

 • Det er ikke ønskelig med fast reservasjon av banen

 • Kurs i regi av Kristiansand Hundeklubb blir alltid prioritert fremfor eventuelle reservasjoner. Dette vil bli informert om i god tid.

 • De som reserverer banen er selv ansvarlig for aktivitetene de driver og forholdene rundt dem.

 

Det er viktig for oss i styret å poengtere at Strømme fortsatt skal være åpent for alle medlemmer. Det vil, som det alltid har vært, være gratis å trene på området for klubbens medlemmer, men vi oppfordrer alle til å sjekke årskalenderen om du ønsker grusbanen for deg selv. Dersom grusbanene er reservert vil det fortsatt være mulig å trene på gressplenen. Årskalenderen ligger ute på klubbens hjemmeside og eventuelle reservasjoner vil være oppført her, sammen med kurs og andre aktiviteter som Kristiansand Hundeklubb arrangerer.

© Kristiansand Hundeklubb