Styret

Styret består av

  • Formann/kasserer – Synnøve Nilsen

  • Nestformann – Rakel Alexandra Wiig

  • Styremedlem – Maiken Torkelsen

  • Styremedlem – Anne Mette Bomann

  • Styremedlem – Katrine Bråthen Torkelsen

  • Varamedlem – Anne Mari Gramstad

  • Varamedlem - Dorthe Lundell
     

Er du interessert i å bidra i klubben, f.eks. ved å sitte i styret eller komiteer, ta gjerne kontakt med oss på https://www.facebook.com/kristiansandhundeklubb/ eller mail; post@khk.no.

For mer informasjon om hvilke oppgaver komitéene har og hvem som sitter der, trykk på komiténavnet over.

© Kristiansand Hundeklubb