Litt om brukshundsport

Brukshundsport er en sport som består av flere grener; rundering, spor, feltsøk, lydighet. Du kan velge mellom to spesialøvelser, rundering eller spor, mens lydighet og feltsøk er alltid en del av konkurransen. Denne type konkurranse kalles for bruks/NBF. NBF står for Norsk brukshundsport forbund og på deres nettsider kan man lese mer om hva som inngår i NBF.

En kan drive med bruks aktivt og konkurrere, eller mer som en side aktivitet når en har mulighet. Du lærer å samarbeide bra med hunden samtidig som hunden får utfordrende oppgaver å bryne seg på.

NKK har en oversikt over reglementet for brukshundprøver som du kan lese mer om her.

Last ned her

 

Rundering

Rundering er når hunden jobber sammen med fører for å finne mennesker eller gjenstander som er gjemt i terrenget. Hunden skal søke på overvær og søker i den retning den blir sendt. Den skal søke 50 meter ut i terrenget fra midtlinjen (der hvor føreren står), og skal dra ca. 20-25 meter frem før den kommer inn til eier igjen som beveger seg langs midtlinjen. Dersom ikke det var noe funn på den siden, skal den bli sendt over på andre siden for å dekke begge sider av midtlinjen. Når hunden finner gjenstand/mennesker, skal den gi beskjed til fører om funn. Dette gjøres enten ved å komme inn med et bringkobbel og deretter vise fører hvor funnet er, eller ved at hunden blir værende med gjenstanden/mennesket og halser til fører kommer ut til den.

Spor

Det finnes mange ulike typer spor, men i bruks sammenheng prater en ofte om NBF spor. Et NBF spor er et spor som er lagt ut av menneske, og hvor hunden skal finne pinner langs sporet til den personen som har gått sporet. Når hunden finner pinnene, skal den markere eller apportere pinnene. Hunden føres i line på 15 meter og eier skal gå bak mens hunden jobber.

Når det kommer til spor, er variantene mange å velge mellom. Ulike underlag som grass, asfalt, grus, samt hvor lenge sporet har fått ligge, er med på å bidra til at hunden får stadig ulike oppgaver å bryne seg på.

 

Feltsøk

I et feltsøk skal hunden søke etter gjenstander i et opptråkket område. Disse gjenstandene skal apporteres inn til fører. Hvor stort felt de skal søke i, er avhengig av hvilken klasse de konkurrer i.

 

Brukslydighet

Det er viktig å skille med konkurranselydighet (LP) og lydigheten i en brukskonkurranse. Prinsippene bygger på det samme, men de har en del ulike øvelser. Øvelsene varierer etter hvilken klasse en konkurrerer i.

© Kristiansand Hundeklubb