top of page

LITT OM BRUKSHUNDSPORT

Hva er brukshundsport?
Brukshundsport er en sport som består av flere grener; rundering, spor, feltsøk, lydighet.

Du kan velge mellom to spesialøvelser, rundering eller spor, mens lydighet og feltsøk er alltid en del av konkurransen. Denne type konkurranse kalles for bruks/NBF.

NBF står for Norsk Brukshundsport Forbund og på deres nettside kan man lese mer.

Rundering

Hunden jobber sammen med fører for å finne mennesker eller gjenstander som er gjemt i terrenget. Hunden skal søke på overvær og søker i den retning den blir sendt. Den skal søke 50 meter ut i terrenget fra midtlinjen (der hvor føreren står), og skal dra ca. 20-25 meter frem før den kommer inn til eier igjen som beveger seg langs midtlinjen. Dersom ikke det var noe funn på den siden, skal den bli sendt over på andre siden for å dekke begge sider av midtlinjen. Når hunden finner gjenstand/mennesker, skal den gi beskjed til fører om funn. Dette gjøres enten ved å komme inn med et bringkobbel og deretter vise fører hvor funnet er, eller ved at hunden blir værende med gjenstanden/mennesket og halser til fører kommer ut til den.

Spor

Det finnes mange ulike typer spor, men i bruks sammenheng prater en ofte om NBF spor. Et NBF spor er et spor som er lagt ut av menneske, og hvor hunden skal finne pinner langs sporet til den personen som har gått sporet. Når hunden finner pinnene, skal den markere eller apportere pinnene. Hunden føres i line på 15 meter og eier skal gå bak mens hunden jobber. Ulike underlag som gress, asfalt, grus, samt hvor lenge sporet har fått ligge, er med på å bidra til at hunden får stadig ulike oppgaver å bryne seg på.

 

Feltsøk

I et feltsøk skal hunden søke etter gjenstander i et opptråkket område. Disse gjenstandene skal apporteres inn til fører.
Hvor stort felt de skal søke i er avhengig av hvilken klasse de konkurrerer i.

 

Brukslydighet

Det er viktig å skille med konkurranselydighet (LP) og lydighet i en brukskonkurranse.
Prinsippene bygger på det samme, men de har en del ulike øvelser. Øvelsene varierer etter hvilken klasse en konkurrerer i.

Regler for brukshundprøver finner du HER

Som medlem kan du spør om medlemskap på grenens Facebook gruppe, den heter KHK brukshund

LOGO2020.png
bottom of page