© Kristiansand Hundeklubb

Årsmøte

Hei alle klubbmedlemmer og hundevenner!

På årsmøte i Kristiansand hundeklubb er det du som medlem som står i fokus, og hvordan du kan være med å påvirke og bidra i klubben.

Er du en engasjert person med interesse for hund og kunne tenke deg å bidra med å spre glede og engasjement i klubben for å få enda flere aktive medlemmer? Da er det deg vi søker, og i år søker vi ny leder, 1 styremedlemmer og 1 varamedlemmer.

For å stille til valg melder du din interesse til valgkomiteen, som kan nås på mail eller telefon og består av

Leder: Marit Aurebekk Breland; marit.breland@gmail.com eller 913 85 013,
Medlem: Kristin Tonstad; krtrons@gmail.com eller 934 09 672
Medlem: Dorthe Lundell; dorthe.lundell@gmail.com eller 909 48 287
Vara: Lene Ljosdal

Har du forslag til saker som skal opp på årsmøtet kan det sendes på mail: post@khk.no eller pr post til Kristiansand Hundeklubb postboks 308, 4663 Kristiansand S.

Forslag til saker som skal opp på årsmøte eller representanter må være oss i hende senest 24.januar 2019.

Årsmøte er åpent for alle medlemmer, vi håper å se deg 28.februar 2019 kl 19.30 på AniCura Dyreklinikk i Sørlandsparken!

Dokumentene til årsmøte ligger under:

Innkalling

Årsberetning

Regnskap