Årsmøte

Hei alle klubbmedlemmer og hundevenner!

På årsmøte i Kristiansand hundeklubb er det du som medlem som står i fokus, og hvordan du kan være med å påvirke og bidra i klubben.

Er du en engasjert person med interesse for hund og kunne tenke deg å bidra med å spre glede og engasjement i klubben for å få enda flere aktive medlemmer? Da er det deg vi søker, og i år søker vi ny nestleder, 1 styremedlem og 2 varamedlemmer.

For å stille til valg melder du din interesse til valgkomiteen, som kan nås på mail eller telefon og består av

Leder: Rakel Alexandra Wiig; rakelwiig@outlook.com; eller 47 62 01 04,
Medlem: Dorthe Lundell; dorthe.lundell@gmail.com eller 909 48 287

Medlem: Maianne Foss
Vara: Lene Ljosdal

Har du forslag til saker som skal opp på årsmøtet kan det sendes på mail: post@khk.no.

Forslag til saker som skal opp på årsmøte eller representanter må være oss i hende senest 05. februar 2020.

Årsmøte er åpent for alle medlemmer, vi håper å se deg  11. mars  2020 kl 19.30 på AniCura Dyreklinikk i Sørlandsparken!

Dokumentene til årsmøte er under oppdatering og vil bli lagt innen 19.feb:

Innkalling

Årsberetning

Regnskap

© Kristiansand Hundeklubb